top of page

PRIHODNOST, SEDANJOST IN BLIŽNJE PRETEKLOSTI NAŠEGA DELA

Kaj je novega?

 

Čas, ki ga živimo, vedno znova opozarja, da je naša prihodnost v skupnosti, sobivanju, solidarnosti. EXODOS s svojimi projekti tem vrednotam sledi že od samega začetka, lani pa smo zagnali nov projekt SHARE; creative powers of art evropsko-afriško-bližnjevzhodni povezovalni umetniški model trans-kulturnega ustvarjanja in socialnega sodelovanja. 

 

 

Kaj ustvarjamo?

 

(0) Share; creative powers of art.

(1) V Afriki, v Burkini Faso je Borut Bučinel ustvaril video in potujočo razstavo. 

(2) V Evropi, v Ljubljani pripravlja Gregor Luštek prvo produkcijo SHARE: I Have a Dream.

(3) V Evropi, v Latviji je Žigan Krajnčan gostovanje svoje Razstave sedanjosti: Zlitje s samim seboj

izkoristil za koprodukcijo večžanrske in večgeneracijske predstave Inter-View. 

 

Vse omenjeno si bomo ogledali. Letos. Zdaj. V Cukrarni.

Še prej pa vam celotno zgodbo »Exodos 2020/21 ali kaj smo delali med pandemijo« podrobneje
predstavimo na novinarski konferenci, v torek, 2. 11., ob 10.30 v Kavarni Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana.

Na tiskovni konferenci bodo prisotni umetniki, organizatorji in partnerji. 

 

Vabljeni.

1. SHARE; creative powers of art (2020–24)

 

»Moramo deliti. Besede, sanje, izkušnje, gibanje, bivanje. Moramo deliti več.«

 

SHARE je vključujoč, inovativen, povezovalen in v slovenskem prostoru edinstven mednarodni socialno-kulturni projekt, ki je nastal na podlagi izkušenj in primerov dobre prakse; kot rezultat skupnih predhodnih mednarodnih projektov, v katerih smo sodelovali umetniki iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Na podlagi skupnega delovanja, ki je velikokrat potekalo v ekstremnih, a hkrati navdihujočih okoliščinah, daleč stran od infrastrukturno urejenih pogojev (kakršni »načeloma« veljajo v Evropi), predstavlja nov povezovalni umetniški model, hkrati pa tlakuje smernice novemu načinu transkulturnega ustvarjanja in socialnega sodelovanja, ki preči meje ne le držav, ampak tudi celin.

S tem izhodiščem SHARE predstavlja gradnik nove, vključujoče globalne perspektive, ki misli mreženje in povezovanje širše ter skuša vzpostaviti povezave tam, kjer jih danes (še) ni, ravno v smislu krepitev zmogljivosti (capacity building). Namen projekta  SHARE je kontinuirana širitev modusa operandi socialno-kulturnega deljenja. 

 

​IZHODIŠČA

V posamičnih projektih, ki smo jih soustvarili pred SHARE, je pogovor pogosto stekel prav o podobnostih, razlikah, pogojih in potencialih kulture in umetnosti, kot ju poznamo in živimo »tu« in »tam«. Strinjali smo se: Če si dober umetnik iz države v razvoju, te hitro »najdejo« in prepoznajo v tujini, a ko se vrneš domov, nimaš pogojev za delo. Vsi afriški umetniki si namreč po pridobitvi izkušenj in izobrazbe v tujini želijo tvorno delati tudi v svoji domovini, ne zgolj kot gostje ali delujoči migranti v Evropi. In še: Umetniki iz Evrope vedno znova ugotavljajo, da v sodelovanju z Afriko in Bližnjim vzhodom ne gre le za projektno izmenjavo znanja, izkušenj in predstav, ampak se odpira tudi prostor za nove skupne kulturno-socialne projekte kot nov bazen za izmenjavo izkušenj in produkcij

 

​DISPOZICIJA

Na podlagi številnih izkušenj se je tako počasi oblikovala zamisel skupne umetniške platforme, utemeljene na deljenju izkušenj in snovanju novih povezav. Nastal je SHARE. In njegova prva, otvoritvena predstava I Have a Dream v koreografiji Gregorja Luštka pomeni »temeljni kamen« in hkrati skupni dispozitiv za nove stvari v novih časih. V njej sodelujeta tudi Korotomi Barro in Tchinatadi Ndjidda, afriška umetnika, ki ju je Luštek izbral na delavnicah v Kamerunu in Burkini Faso. Oba sta v Sloveniji prvič. Tako kot Cukrarna predstavlja svojevrstno čudovitost spomina, ko je na pogoriščih stare stavbe z izjemno simbolno vrednostjo slovenskih modernistov nastalo nekaj novega, tako je tudi SHARE nastal iz okostenelega družbeno-kulturnega prepričanja zadnjih 20 let o ustaljenih tirnicah in povezavah, ki ustvarja zmoten vtis, da se nehierarhično in neinstitucionalno ničesar več ne da premakniti in spremeniti.  

 

​RAZSEŽNOST

2 celini, 8 držav (Senegal, Kamerun, Burkina Faso, Hrvaška, Italija, Španija, Slovenija, Palestina) in 10 mest je SHARE, osredotočen na izobraževanje in ustvarjanje v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Evropi, povezal za več let (2022−24). Osnovan je na principu win–win, saj vsak partner, vsak udeleženec z znanjem in ustvarjalnostjo opolnomoči tiste, ki so za to prikrajšani, hkrati pa pridobi neprecenljive izkušnje, ideje in vključitev v nove projekte. Ob tem gre na afriški celini, ki spada med hitro razvijajoča se gospodarstva, tudi za nove trge in nove prostore, ki jim pomagajo naša znanja in izkušnje. SHARE je izraz kreativne moči umetnosti, ki združuje lepo število evropskih, azijskih in afriških partnerjev z istim namenom: vzpostaviti pogoje za kreativno umetnost v državah, kjer so doma odlični umetniki, žal pa nimajo produkcijskih pogojev za ustvarjanje, hkrati pa s pomočjo umetnosti okrepiti samozavest posameznikov in skupnosti za nadaljnji razvoj in pridobivanje znanja. V prvi vrsti gre za ranljivejše in spregledane skupine, ženske, otroke, hendikepirane in mlade iz socialno šibkejših okolij. Tako namerava SHARE v prihodnosti pokriti več področij, kot so: 

 • umetnost in kultura / ustvarjalna industrija

 • umetnost in skupnost

 • umetnost in šport

 • umetnost in agrokultura / ekološki turizem

 

CILJ: TRAJNOSTNI KROŽNI PROJEKT

Iz naših razmišljanj, snovanja in strategije je jasno, da se SHARE osredotoča na celostno produkcijsko delitveno shemo: za krepitev zmogljivosti tehnikov, producentov, mladih umetnikov, skupnosti in posebnih skupin, saj verjamemo, da umetnost lahko izboljša družbo in doprinese k njenemu razvoju. Cilj projekta SHARE je ustvariti celostni in trajnostni krožni projekt mednarodnega dialoga ter izmenjave znanja in umetniških produkcij: Evropa–Afrika–Bližnji Vzhod–Evropa–Afrika. Trije glavni in sedem pridruženih partnerjev projekta SHARE se med seboj dobro poznamo, pri več projektih so skupaj sodelovali tudi pridruženi partnerji iz Afrike. Prav zato, ker vsak od partnerjev nekoliko drugače pojmuje rezidence, festivale, produkcijske ali ustvarjalne centre, smo koherentna skupina, v kateri bo vsak nekaj dodal, nekaj prinesel in s tem oplemenitil celoten projekt. SHARE raste »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da skupaj z lokalnimi partnerji opredeljuje tisto, kar posamično lokalno okolje zares potrebuje. V sklopu priprav smo leta 2019 opravili dve raziskavi v Burkini Faso, Senegalu in Kamerunu ter v Kamerunu izvedli tudi prvi pilotski projekt v obliki 10-dnevne delavnice za tehnike in producente. Za podporo omenjenih priprav se zahvaljujemo Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvu za zunanje zadeve RS. 

 

SHARE IN CILJI EU

EU o kulturi razmišlja tudi v okviru zunanjih odnosov, razvojne politike in Unescove konvencije o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov. Poudarja pomen medkulturnega dialoga; interakcije med civilno družbo držav članic EU in tretjih držav ter nadaljnjega sodelovanja med kulturnimi institucijami držav članic EU in tretjega sveta. SHARE je s tem konceptom usklajen, sledi pa tudi EU smernicam za kulturo:

 • spodbujati kulturno raznolikost in medkulturni dialog;

 • predstavljati promocijo kulture kot katalizatorja za ustvarjalnost, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost;

 • spodbujati kulturo kot bistveni element razvoja in poudarjati, da sta kultura in ustvarjalnost pomembna gonilna sila za osebni razvoj, socialno kohezijo, gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest, inovacije in konkurenčnost.

 

»Naše nove izkušnje v praksi samo potrjujejo, da imamo pravi projekt, kažejo pa tudi, da so izzivi za nas in lokalne organizatorje in umetnike veliki. Verjamemo, da Umetnost in Ustvarjalnost lahko zgradita boljšo skupnosti za boljšo družbo. Moramo si deliti. Moramo deliti več!« Nataša Zavolovšek, umetniška vodja in izvršna producentka SHARE

 

Partnerji: EXODOS Ljubljana, ZKM (Hrvaška), DK.BEL (Francija), Errenteria (Španija), Tamadia (Burkina Faso), Freedom theatre (Palestina), Poligon (Slovenija), Association Cadanses (Senegal)

Podpora: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za javno upravo, Etxepare Basque Institute, Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana, Center kulture Španski borci.

Projekt SHARE sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa – Kultura

 

 

 

2. PRVA PRODUKCIJA SHARE  

 

Gregor Luštek

I HAVE A DREAM

Premiera: 5. 11. 2021, 19.30, Cukrarna, Ljubljana

 

Predstava I Have a Dream je prva produkcija SHARE. Njen iniciator in avtor je priznani slovenski koreograf, plesalec in pedagog Gregor Luštek, soustvarili pa so jo umetniki iz afriških in evropskih držav (Kamerun, Burkina Faso, Češka, Slovenija). Osredinja se na željo po sobivanju, v katerem lastna intima skozi artikulacijo sanj postaja sestavni del skupnega raziskovalnega prostora. Ne gre zgolj za iskanje skupne umetniške govorice onstran ekonomskih in političnih okvirjev, ampak za pozicijo razpiranja in izpovedovanja sanjskega sveta, izrekanja besednih, gibalnih in glasbenih vezi ter edinstvenega odrskega sobivanja umetnikov iz različnih kontekstov. 

Plesalce so združila skupna pot na delavnicah v različnih državah sveta, kjer se srečujejo že vse od leta 2016, in predvsem pretekla raziskovanja teme. Projekt je sam na sebi že nekakšna afirmacija zasledovanja sanj ter tudi njihova delna realizacija; skupno bivanje in ustvarjanje v profesionalnem produkcijskem okolju ter deljenje izkustva ne le znotraj ustvarjalnega procesa, temveč tudi s publiko različnih kontekstov, je jedro koncepta I Have a Dream

 

»V potovanju skozi intimo iščemo tiste resnice, ki so skrajno osebne in obenem tudi bistvene za razumevanje družbenega in kolektivnega funkcioniranja. V današnji družbi namreč prevladuje individualizem, brez posluha za skupnost in solidarnost.« Gregor Luštek

 

Sanje so tisto polje, kjer posameznikova intima preči plesni izraz. Sanje kot prostor bivanja brez avtoritete, polje brez režije, v katerem posameznik biva avtonomno, je hkrati avtor in dejaven akter nove realnosti, na katero pa vendarle nima vpliva, so analogija plesu. Ples, kot ga razume in udejanja Gregor Luštek, je vedno samo to, kar je. Je predvsem doživljaj, vključno s trenutkom nerazumevanja. V tem je ples kot sanje oz. so sanje kot ples, v neposrednosti in konkretnosti doživljanja, hkrati pa v trenutku nerazložljivosti, točki manjka razumevanja, ki pa je tisto, kar je vznemirljivo, sublimno in kar odpira prostor za publiko, s katero se dopolni skupno potovanje vsakokratne uprizoritve. 

 

»Sanje kot izmikajoča govorica,

v kateri telo izgine in nevidne povezave med nami vzklijejo.

Sanje so hkrati tudi upanje, želje, realnost sama, v kateri telo izginja …

Sanje so plesanje …

Telo je zgodba. Ples je godba zgodbe, ki izginja v nov dan.« Gregor Luštek

 

avtor, koreograf: Gregor Luštek

soavtorji, nastopajoči: Korotimi Barro, Tchinatadi Ndjidda, Kristýna Šajtošova, Inti Šraj, Gregor Luštek

glasba: Branko Rožman, Žigan Krajnčan

lučno oblikovanje: Borut Bučinel

teksti: Andreja Kopač, Juš Zidar

producentki: Nataša Zavolovšek, Irena Silić (EXODOS)

asistent režije: Juš Zidar

produkcija: EXODOS Ljubljana

koprodukcija: ZKM (hr), TAMADIA (bf)

podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo

​Projekt SHARE sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa – Kultura

 

 

 

3. PRVI LAB SHARE; BURKINA FASO; 24. 1.-12. 2. 2022

 

Po premieri prve produkcije SHARE, predstavi Gregorja Luštka I Have a Dream, in v letu 2019 izvedenega sklopa priprav v Burkini Faso, Senegalu in Kamerunu na začetku leta 2022 v okviru mednarodnega festivala In and Out zaženemo SHARE; kreativna moč umetnosti s konkretnimi programi:

 • delavnice za tehnike (zvok, svetloba, video, scena) in producente; 

 • Why not? / Zakaj pa ne? – delavnica reintegracije zapornikov skozi kulturno-umetniške veščine 

 • My Story / Moja zgodba – projekt z mladimi nogometaši (video in gib);

 • Many Melo / Many Colors / Mnogo barv – projekt s študentkami tekstilne šole 

in

1. mednarodno konferenco SHARE s poudarkom na kulturnih politikah, sodelovanju in mreženju. 

 

podpora: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, MO Ljubljana – Oddelek za kulturo

​Projekt SHARE sofinancira program Evropske Unije Ustvarjalna Evropa – Kultura

 

4. OSTALI PROJEKTI EXODOS 2021

 

Kljub (po)pandemičnem stanju smo gostovali: Alien Express v Romuniji, Razstava sedanjosti: Zlitje s samim seboj v Severni Makedoniji, Burkini Faso in Rigi, Chorus v Italiji in Ljubi me nežno v Latviji. Kjer je odlično sodelovanje rezultiralo v novo mednarodno koprodukcijo: 

 

Žigan Krajnčan

INTER-VIEW                                                                              

Večžanrska in večgeneracijska predstava za režiserja in štiri plesalce

 

Premiera: 20. 6. 2021. Riga (lv)

Slovenska premiera: 12. 11. 2021., 19.30, Cukrarna, Ljubljana

 

Predstava Inter-View* je strukturirana kot večžanrski plesni intervju štirih generacij gibalcev. Slava (21). Valery (36). Gregor (49). Olga (61). Vsak od njih doživlja svoj delček »časa«, a vsi živijo v sedanjosti tukaj, zdaj, v tem trenutku. Slikajo in ustvarjajo gibljivo (med)potovanje izkušenj, spominov, sanj in strahov. Zdi se, kot da se prostor zaradi delcev osebnih podatkov gosti, čas pa razpira za nazaj ... Performativni intervjuji tako postanejo orodje izvajalcev za iskanje notranjega pogleda, hkrati pa zapolnjujejo pripovedne vrzeli med njimi. In medtem ko razgrinjajo svojo preteklost, se pred očmi gledalca dogaja obrat: predstava postaja nova osebnost z več identitetami, ki naposled zapazi gledalca, se mu zazre globoko v oči, srce, kosti in vpraša: »Kdo si ti, prijatelj moj?« 

 

*Beseda intervju označuje strukturiran pogovor, kjer en udeleženec postavlja vprašanja, drugi pa odgovarja. Intervjuji so lahko tudi nestrukturirani, prostovoljni in odprti pogovori brez vnaprej določenega načrta ali vnaprej določenih vprašanj.

 

režiser, koreograf: Žigan Krajnčan

soavtorji, izvajalci: Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Valery Olehno, Glory Shpis, Ian Hotko

tekst: Žigan Krajnčan, Andreja Kopač

dramaturgija: Andreja Kopač

asistentka režije in dramaturgije: Nina Kucljar Stiković

lučno oblikovanje: Borut Bučinel

producentki: Nataša Zavolovšek (EXODOS), Baiba Ozolina (PARTY)

 

koprodukcija: EXODOS Ljubljana, PARTY (lv) 

podpora: Ministrstvo za kulturo RS

 

5. PROJEKTI EXODOS 2020/21

 

Žigan Kranjčan  

RAZSTAVA SEDANJOSTI: ZLITJE S SAMIM SEBOJ

Plesno-glasbeni potujoči solo performans

 

Prva razstava: 20. 9. 2020, Mestni muzej Ljubljana

Druga razstava: 13. 11. 2021, 19.30, Cukrarna, Ljubljana

Kako izraziti idejo niča preko petja, plesa, govora, performansa in s prepletom vsega skupaj? Raziskovalno vprašanje, ki si ga je Krajnčan zastavil v krstni izvedbi svojega soloprojekta v Mestnem muzeju, bo v Cukrarni kot novem mestu Zlitja dobilo drugačne odtenke, hkrati pa sledilo izhodiščni ideji. 

Od kod pride ideja, ton, gib, beseda, misel? Beseda, ki najbolj opisuje izvor stvaritve/ustvarjanja, je Nič. »Vse, kar poskušam, je izraziti lastno vizijo celostne umetnine skozi enega samega človeka – in ideji dati gib in glas,« zapiše Žigan Kranjčan in dodaja: »To, kdo sem in kar sem, me ne definira. To, kar sem, ni to, kar hočem postati. Rad bi šel tja, kjer še nikoli nisem bil. Sprašujem se, če me bo Nič kadarkoli našel. Nič ni, kar bi mogel vedeti ali narediti, ker Nič je edina stvar, o kateri me ni strah govoriti. Nič ne more iti narobe razen Nič.« 

 

avtor, izvajalec: Žigan Krajnčan

svetloba, fotografija, video, snemanje zvoka: Borut Bučinel

oblikovanje zvoka: Niko Nikson Komac

kostumografija: Uroš Belantič

mentor za glasbo: Lojze Krajnčan

urejanje in priredba besedil: Andreja Kopač

producenta: Nataša Zavolovšek (EXODOS), Blaž Peršin (MGML)

 

produkcija: EXODOS Ljubljana

koprodukcija: MGML -  Muzej in galerije mesta Ljubljane, DreamArt, DIC - Dijaški dom Ivana Cankarja

podpora: MO Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS

 

 

Borut Bučinel

IN YOUR EYES /  V TVOJIH OČEH

Fotografska razstava za vse celine in letne čase

 

Prva postavitev: 2.–13. 11. 2021, Cukrarna, Ljubljana

 

Indija, Nepal, Kitajska, Brazilija, Burkina Faso, Kamerun, DR Kongo, Palestina, Južna Afrika ... Na poteh, deloma prepletenih tudi s potjo projekta SHARE, skozi države Evropi tako oddaljenega sveta, je vizualni umetnik in fotograf Borut Bučinel v svoj objektiv »ujel« oči. Sprejel jih je kot dar; kot deset sekund osredotočenosti, ki jo človek nameni človeku. Vse fotografije so nastale z dovoljenjem  portretirancev in portretirank, govorijo pa zgodbo, ki je v očeh tistih, ki jih sicer ne bi nikoli uzrli. Lepota v očeh opazovalca se tako preliva skozi zrcalo duše človeka na drugi strani objektiva. Iskrenost, pristnost, fokus. In fotografije na ceradi, ki kljubujejo pesku, dežju, sploh vsem temperaturam, da jih Bučinel lahko spravi v potovalko in nese naprej na vsako novo pot.

FOTO
avtorja: Borut Bučinel,
Julia Zitluhina (Inter-View)

bottom of page