Vmes

Dogodek in instalacija // Avtorji: Siniša Labrović (HR), Elvin Flamingo (Jarosław Czarnecki) (PL), Helena Wikström (SE), Davor Sanvincenti (HR), Juan Aizpitarte (ES)

Bar Perla, Preglov trg 15, Ljubljana
12.6. 18h-21h
13.-17.6. 17h-21h
18.6. 18-21h

Opazovanje v filozofskem smislu je proces filtriranja senzorične informacije skozi proces razmišljanja. Vhodne informacije so prejete preko sluha, vida, vonja, okusa ali stika in nato analizirane preko racionalnega ali iracionalnega razmišljanja. Umetniški projekt »Vmes« prevprašuje, kaj se zgodi, če opazovani objekt ve, da je opazovan, in opazovalec in opazovani zamenjata vlogi, tako da opazovalec postane opazovan od objekta opazovanja. Umetniško poigravanje z vlogami in namenom opazovanja tako postane sredstvo, s katerim različne skupnosti, lokalni umetniki in kulturne organizacije ustvarjajo kontekst za vzpostavitev medsebojnih odnosov. Ti privedejo do situacij, ki omogočajo komunikacijo znotraj različnih skupnosti in med njimi. »Vmes« z opazovanjem dogajanja v mestni četrti Fužine transformira mimoidoče v udeležence in aktivira kreativni potencial javnega prostora: poslušanje in izmenjavo osebnih in skupnih zgodb, raziskovanje vsakdanjega življenja in poustvarjanje družbenega spomina.

Foto: Eva Križaj