SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zavod Exodos Ljubljana (v nadaljevanju Exodos Ljubljana) se bo na spletnih mestih http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si trudil zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar uporabnike opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Exodos Ljubljana, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletnem mestu Exodos Ljubljana določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Exodos Ljubljana in nad katerimi Exodos Ljubljana nima nadzora, Exodos Ljubljana ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katere koli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Exodos Ljubljana si pridržuje pravico, da kadar koli in kakor koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Exodos Ljubljana posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji.

Exodos Ljubljana osebne podatke zbira le takrat, ko so se uporabniki sami odločili, da jih posredujejo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto in se pri tem z zbiranjem izrecno strinjajo. Osebne podatke Studio Življenje uporablja za izvajanje določenih storitev:

Exodos Ljubljana izvajanje omenjenih storitev zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek e-naslov.

Na spletnih straneh Exodos Ljubljana so lahko občasno objavljene tudi različne nagradne igre, natečaji ali spletni obrazci, prek katerih Exodos Ljubljana zbira osebne podatke uporabnikov. Tako pridobljene osebne podatke sme Exodos Ljubljana kot upravljavec uporabljati v skladu s posebnimi pogoji (pravila sodelovanja v nagradni igri, ipd.), ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

Osebni podatki se hranijo v Exodos Ljubljana do preklica. Exodos Ljubljana se zavezuje, da bo zaščitilo zasebnost uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo (ZVOP, GDPR). Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično – tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Uporabnik spletnih strani http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Exodos Ljubljana posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Exodos Ljubljana in skladno z opredeljenimi nameni. Exodos Ljubljana in njegovi pogodbeni obdelovalci pridobljenih osebnih podatkov v nobeni obliki ne bodo posredovali ali razkrivali tretjim osebam, razen če se bodo uporabniki s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Exodos Ljubljana bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestila uporabnika, ki je to zahteval.

Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Exodos Ljubljana, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

PIŠKOTKI

Poleg osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, Exodos Ljubljana zbira še informacije o uporabi spletnega mesta. Ko uporabnik brska po spletnih mestih, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov. Podatki o uporabi spletnega mesta ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov, ki jih uporabniki podajo ob uporabi tega spletnega mesta. Exodos Ljubljana jih uporablja zgolj z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Informacije o uporabi spletnega mesta Exodos Ljubljana zbira s piškotki. Piškotek je niz znakov, ki ga brskalnik uporabnika lahko trajno shrani na njegovem računalniku. Vanj se shranjujejo podatki in izbire o obiskih posameznih spletnih mest. Spletna mesta uporabijo piškotke vsakič, ko jih uporabnik obišče, tako da shranijo njegov edinstveni identifikator in podatke za namen statistične obdelave (spletne strani, iz katerih je prišel na spletno mesto http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si, čas in trajanje obiska, obiskane spletne strani in druge podatke, ki niso osebne narave) v zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na njegovem računalniku.

Uporabnik lahko piškotke z določenimi nastavitvami briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja, zapisanega v naslovni vrstici.

Ob prvem obisku spletnega mesta je uporabnik seznanjen z uporabo piškotkov in povabljen k temu, da poda soglasje za namestitev piškotkov. S soglasjem se šteje, da uporabnik daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo podatkov, zbranih s piškotki.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN PREJEMANJA E-NOVIC

Exodos Ljubljana s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter upravljanje s podatki prijavljenih uporabnikov.

Ne e-novice se lahko prijavijo fizične osebe, ki se prijavijo na prejemanje e-novic na spletnih mestih http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si  in ob prijavi oddajo svoj e-naslov.

Exodos Ljubljana spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene z obrazcem za prijavo na spletnih mestih http://www.exodosljubljana.si in http://festival.exodosljubljana.si , varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S prijavo na e-novice Exodos Ljubljana:

  • se strinjam s splošnimi pogoji prijave in prejemanja e-novic Zavoda Exodos Ljubljana;
  • dovoljujem Zavodu Exodos Ljubljana, da na podlagi predloženih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje podatke v svojih zbirkah kontaktov ter druge podatke o meni kot uporabniku e-novic, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;
  • izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da Zavod Exodos Ljubljana preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

S prijavo na e-novice se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na spletnem mestu.

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov so pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva,  in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanje o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Exodos Ljubljana, ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Zavodom Exodos Ljubljana.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabnik lahko prekliče svojo prijavo v bazo tako, da v prejetem sporočilu z e-novicami klikne povezavo za odjavo od prejemanja e-novic. Uporabnik lahko odjavo e-novic in izbris kontakta zahteva z zahtevkom, ki ga pošlje po elektronski pošti na e-naslov pr@exodosljubljana.si.

Po dokončni potrditvi odjave uporabnika bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse podatke uporabnika.