EXODOS 2007; Janez Janša: FAKE it!, Studio Viba, 30.11.2007