Člen 19

21. 4. 2017, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana

Kadar se ob srečanju z drugim počutimo čudno, se pokaže nekaj, kar je onkraj sporazumov, konvencij, pričakovanj in osebnih nasprotij. To, kar izrečemo in česar ne izrečemo, sodi v grajenje podobe nas samih za druge. Tako nastajajo pričakovanja, ki nas poganjajo v dialektiki iluzij, fikcije in realnosti. Maske, ki nam enako lahko služijo ali nas tlačijo, so postavljene pod vprašaj. V takem trenutku se odločamo, ali jih obdržimo ali opustimo. Mar v tem opuščanju doživljamo nekaj, kar je blizu stanju zavesti in svobode? V svetu formalnega jezika nas deklaracije poskušajo obraniti pred strahom, le malo pa povejo o kraju in času med ‘mano in tabo‘, o tvari, ki nas tvori, in o njeni inteligenci onkraj racionalnosti. Na podlagi raziskovanja človekovih pravic poskuša Člen 19 razmišljati o izrekljivem in neizrekljivem.

Foto: Nejc Ketiš