Between us

Plesalki in koreografinji Lejo Jurišić in Tejo Reba je ljubljansko občinstvo imelo priložnost spoznati v zadnjem desetletju, imata pa tudi vrsto pomembnih mednarodnih izkušenj. Leja Jurišić je pred nekaj leti navdušila s svojim odličnim solom R’z’R, Teja Reba pa z nastopi v vrsti projektov Janeza Janše. Gre za odlični umetnici, ki ples raziskujeta v presečiščih s performansom in ki ju bolj od modernih režimov koreografij zanimajo telesa v zagati sedanjosti.

Predstava Med nama povzema in razvija vrsto izkušenj, ki sta jih umetnici v zadnjih letih pridobili pri svojem delu, med drugim tudi njuno izjemno odzivnost na situacijskost ter poseben talent za carinjenje vzdržnosti na mejnem prehodu med občinstvom in predstavo. Predstava raziskuje različne vidike plesnih, telesnih, intimnih, delovnih in javnih razmerij med dvema deležnikoma, soočenima z gotovostjo neke nestalne meje. Leja Jurišić in Teja Reba tem mejam merita tempreaturo.